Historikk

Jørgenrud ble startet i 1937 som et rent bilverksted.

På 50 tallet ble driften utvidet til å innbefatte levering av fyringsolje og auto diesel med egne tankbiler og bensinstasjon.

På begynnelsen av 80 tallet fikk verkstedet flere agenturer på salg av kjente dekk merker som Michelin, Viking dekk og BF Goodrich.

Tidlig på 90 tallet inngikk Jørgenrud et samarbeide med Veteranprodukter AB (i dag VP Autoparts AB i Sverige) om salg av deler til veteran Volvo.

Dekk butikken og tankbilvirksomheten vokste raskt og ble i 2000 avskilt i 2 forskjellige selskap.

Jørgenrud Brensel AS og Jørgenrud Bilverksted AS derav bilverkstedet fortsatte med salg av dekk og deler til Volvo.

På grunn av økt forespørsel av Volvo deler ble det i 2008 dannet et selskap som heter Jørgenrud Bil & Deler AS formålet med det var å kunne spesialisere seg enda mer på salg av deler til Volvo og Ford Mustang.
Bilverksted med dekk butikk ble overtatt av Dekk Team AS.

Jørgenrud Bil & Deler AS har i dag 2,5 årsverk kapasitet med ca 22.000 forskjellige artikkel nr i vårt sortiment.

Butikken i Spydeberg har til en hver tid ca 5.000 forskjellige artikkler på lager.